Overvejelser

Se også “Getting Whooked 2” og “Carl On Cooper”-serien (under “Videoer), samt “Asex perspektiver” (under “Et liv med PDD”).