Tommy studier 6

Lige en bemærkning uden for nummer ...

Og så til sagen ...

 

N.B. For et fuldt udbytte af dette afsit af Tommy-studier, er det en fordel at først have gennemgået "Overturekompendium" (se dette). Se evt. også "Under opsejling" (under Kompositioner).