Suskompendiet

Hvis du har arbejdet med siden “Pete & Eddie”, har du sikkert fundet mange lighedspunkter mellem Townshends og Cochrans guitarstile. Men muligvis har du også studset over en væsentlig forskel i form af, at Pete Townshend hyppigt bruger nogle særlige klange, som man stort set aldrig (eller i hvert uhyre sjældent) hører i Eddie Cochrans guitarspil.

Dette er sus-akkorder, og især omkring “Tommy”-perioden spillede disse en helt central rolle i Townshends såvel sangskrivning som guitarspil.

I kategorien “Videoer” kan man finde en mængde analyser af det narrative indhold i “Tommy”. Men skal man ind i den mere klanglige del af værket, bliver man nød til at vide noget om sus-akkorder …