Mere opsummering

Dette er et supplement til "Opsummering" ( https://www.grubler-ved-tasterne.dk/448242752 ).

Nærværende samling giver ikke i tilnærmelsesvis samme grad et overblik over det samlede forløb, men rummer blot de vigtigste senere tilføjelser.