The lost bit recordings 1

 

Nogle reddede stumper af det forliste "Paul"-projekt.