"Hændelsen" itonesat

 

- En overordnet skitse af rockopera-projektet "Paul"

Som jeg flere andre steder har været inde på, var "Paul"-projektet et forsøg på at itonesætte "Hændelsen". Desværre lod det sig ikke gøre at fuldende dette projekt. 

Tilbage var en masse skitser og udkast. Jeg belsuttede derfor at klippe stumperne sammen til det mest færdige, jeg kunne få ud af dem.

Det er bestemt ikke særlig færdigt. Men trods al en overordnet skitse, der måske kan give et indtryk af, hvad det kunne være blevet til.

Jeg ved det ikke. Det vil jeg lade andre om at vurdere!

 

Kan også findes: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8s5a2Puxl339paMaOL7o-6ryaG_-XBbH