Perversionernes psykologi 4

Vi har efterhånden fået samlet en del begreber og fortolkningsmodeller sammen. Derved burde behovet for begrebsafklaringer nu være mindre, og det skulle således være muligt at gå noget mere koncentreret og kortfattet fremad.

Vi strejfede sidste gang den tanke, at en voldsom indre oplevelse kan opfattes som en situation, hvor flere lag af sindet er aktiverede, og at man derfor kan fortolke det afstedfundne på flere forskellige måder, ved at tage udgangspunkt i de forskellige udviklingsfaser. I forhold til dette er det bemærkelsesværdigt, at Allen opdeler perversionerne netop efter hvilken udviklingsfase, de (ifølge hans opfattelse) kan føres tilbage til.

Såvel at et lag i sindet kan blive aktiveret, som at det kan knytte sig til en særlig afvigelse viser tydeligt, at et givent stadie ikke er overstået i den betydning, at det er noget, der helt og aldeles har udspillet sin rolle. Det er ikke bare væk og forbi. Det er der stadig et eller andet sted, også selvom det måske er trådt lidt i baggrunden. Allen synes ganske vist at mene, at voksenhed er et udtryk for definitivt at have lagt alle tidligere stadier bag sig. Men mange vil nok snarere hælde til at mene, at det afgørende er, hvordan tingene er blevet integreret i sindet, og hvilken (fortsat) rolle de spiller. Forholder det sig tilstrækkelig heldigt, kan det måske ligefrem være en berigelse, at man har disse ting med sig. Men i visse tilfælde forholder det sig modsat: de har en hæmmende og ødelæggende indvirkning på ens liv. I så fald er et eller andet gået galt.

Vi har i de tidligere afsnit set en del på, at der er ting, som er svære og smertefulde, men hører med til en helt almindelig udvikling. Hvad er det da for ting, der kan betegnes som særlige og usædvanlige faktorer, som ødelægger og nedbryder et liv?

Som vi tidligere har været omkring, findes der mange forskellige definitioner af det perverse. Men måske er det selve dét, når det medmenneskelige møde mislykkes, når noget går galt mennesker imellem. Man kan så have forskellige bud på, hvad det er, der går galt og hvorfor, f. eks. som Kaplan dykke ned i de samfundsbetingede uligheder kønnene imellem. Eller man kan opremse en række symptomer på misforholdet sådan som Allen.

Lad os ikke glemme den tidigere foreslåede alternative definition, at det perverse frem for noget, nogen er, er noget tilstødende. Men det må i så fald tilstøde en fra andre mennesker. En naturkatastrofe kan være chokerende, skræmmende og traumatiserende. Men vel ikke perverterende. Hvis det perverterende er noget tilstødende, så er dette et udtryk for misforhold mennesker imellem.

Seneste kommentarer

04.09 | 07:12

Tak skal du have!

04.09 | 05:19

Tror jeg må læse Den lille Prins igen!
Ville lige lure, men måtte læse den alle! Rigtig fin samling Carl!

Del siden