Den tredie akkord

Denne progression er en smule videregående og kræver således, at man har været igang med nogle af de øvrige.

Der kan også være andre mulige veje. Det afgørende er er, at man er blevet fortrolig med to akkorders strukturer, og nu er klar til at avancere til tre akkorders srukturerer.

I nærværende progression gives der gode råd og små fintende fiduser til, når man skal til at spille tre akkorders sange. 

1- d) Brug pdf-filen "Link" til at gå komme ind på spillelisten "3 Chord Wonders". Hør så meget af spillelisten, du kan overkomme. Men ikke mere end du har koncentration til. Det er vigtigt, at du lytter opmærksomt og lægger mærke til, hvordan musikken lyder.

2-a) Øv videre på dit G og i at skifte mellem de tre D, G, A7. Afprøv forskellige kombinationer. Obs! - Hvis du bruger en forenklet variant af G, husk så at også øve på det rigtige greb.

2-c) Brug pdf-linket til at komme ind på spillelisten "3 Chord Wonders", og lyt videre der, hvor du er nået til. Begynder du at kunne genkende skiftene? Forekommer der rundgange, der afviger fra det, vi har talt om? Prøv evt. at spille nogle af sangene fra spillelisten.

3-b) Brug pdf-linket til at komme ind på spillelisten og hør videre der, hvor du er nået til. Er der nogle af de sange, der bruger bluesrundgangen?

3-c) Beslut dig for en tre akkorders sang. Det kan være en af dem, du har hørt på spillelisten, en af dem, der er blevet brugt som eksempel på lydfilerne "Gængse Rundgange", "Genkend skiftene" og "Bluesrundgangen", eller en du selv er kommet til at tænke på under de første to trin af progressionen. Øv på den og arbejd med den. Obs! - Der er en stor forskel på at bare hakke en tre akkorders af, og så virkelig have arbejdet med sangen. Det sidste fører frem til resultater af en hel anden art! Se også "Intensivt Højrehåndskursus" i mappen ⇒ "Små Sjove Ting".

Link til "Intensivt højrehåndskursus": https://www.grubler-ved-tasterne.dk/451432414

4- c) Arbejd videre med din selvvalgte tre akkorders sang. Prøv om der er nogle steder, hvor det lyder godt at putte en D7 ind, lige inden du skifter til G.

4-d) Lyt videre på spillelisten. Hvis du er igennem så begynd forfra. Er der nogen af sangene, hvor det lyder som om, de bruger en tonika7 som overgang fra tonika til subdominant?

5-d) Lyt videre på spillelisten der, hvor du er nået til (er du færdig, så begynd forfra). Er der nogen af sangene, hvor du kan høre, hvad det er for en toneart? (Det forventes du ikke at kunne. Men det er superflot, hvis du kan.)

Link til "a-mols øvelse": https://www.grubler-ved-tasterne.dk/443365471

6-d) Lyt videre på spillelisten. Hvordan synes du det virker at komme over til dursange, nu hvor du har siddet og arbejdet med mol? Hvordan vil du beskrive forskellen på dur og mol? Du kan også prøve at gå til mappen ⇒ "a-mols øvelse" og lytte lidt på den anden spilleliste, der dér er et link til. Her vil du kunne finde mange tre akkorders molsange. Prøv om du kan indkredse og med dine egne ord forklare, hvad der adskiller en typisk tre akkorders i henholdsvis dur og mol.

Link til "Mester Jacob med mere": https://www.grubler-ved-tasterne.dk/443285326

7-c) Tag et kritisk kig på din selvvalgte tre akkorders. Er der nogle steder, hvor det vil virke bedre, hvis du bruger den parallelle mol-akkord i stedet for durakkorden?

7-d) Lyt videre på spillelisten.

8-b) Arbejd videre med din selvvalgte sang. Overvej kritisk om du er kommet til at tilføje noget under arbejdet med sangen, der ikke var helt velvalgt og velovervejet. Men det kan også være, at du lige modsat finder ud af, at der mangler noget.

c) Lyt videre på spillelisten. Er der nogle af sangene, hvor der forekommer valg, du synes mangler dybere berettigelse? Eller synes du måske modsat, at de udgør eksemplariske eksempler på det gode, velovervejede valg?

9-c) Lyt videre på spillelisten.

10-a) Hop over i mappen ⇒"Mester Jacob med mere" og hør de to lydfiler "Fingerspils øvelser" og "Kvinter med mere". Vend derefter tilbage til nærværende mappe.

Link til "Mester Jacob med mere: https://www.grubler-ved-tasterne.dk/443285326

10-c) Lyt videre på spillelisten.

11-a) Hop over i mappen ⇒"Kanon Rock" og hør lydfilen "Hvad sker der?". Vend derefter tilbage til nærværende mappe.

11-e) Lyt videre på spillelisten.

Links:

Seneste kommentarer

04.09 | 07:12

Tak skal du have!

04.09 | 05:19

Tror jeg må læse Den lille Prins igen!
Ville lige lure, men måtte læse den alle! Rigtig fin samling Carl!

Del siden