Rock Begins

Den spæde begyndelse til det, vi idag kender som rock and roll.