Nikotin afhængighed

Hvor meget er det noget rent fysisk/kemisk, der binder en til tobakken, og hvor meget er bindingen i virkeligheden noget helt andet, sammenligneligt med f. eks. dem, der kan blive helt hysteriske, hvis de ikke får et blødkogt æg om morgenen?